Werkwijze

Aanvragen

De maximum donatie per project is 500 euro. Per jaar wordt een beperkt aantal projecten gehonoreerd. Aanvragen schriftelijk in te dienen bij het secretariaat. De aanvrager woont in de Bommelerwaard.

Een projectaanvraag beschrijft in ieder geval de activiteit waarvoor een financiële ondersteuning wordt gevraagd, inclusief totaal budget en tijdplan; en uiteraard naam en adres van de aanvrager en het aantal betrokken jonge mensen.

De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging. Besluitvorming vindt plaats door het bestuur binnen vier weken na de datum van de aanvrage. Bij honorering wordt vermelding van Jonge Mensen en Muziek in publieke aankondigingen op prijs gesteld. Aanvragers worden schriftelijk / per email over de besluiten geïnformeerd. Er is geen beroep mogelijk.

De gehonoreerde aanvrager verplicht zich door het accepteren van de donatie tot het indienen van een schriftelijk verslag van het gerealiseerde project. Het project wordt vervolgens met een korte toelichting vermeld in de lijst van gehonoreerde projecten.