Projecten

Voorbeeldprojecten

  • Individuele en/of groepsgewijze muzieklessen en/of extra repetities ter voorbereiding van publieke optredens.
  • Inzet van een professionele dirigent.
  • Ensemble vorming.
  • Laagdrempelige openbare uitvoeringen.
  • Huur van oefenruimtes.
  • Maken van opnames.
  • Bruikleen van instrumenten.
  • e.d.

Gehonoreerde projecten 2019

29 januari 2019:
Een donatie van 500 euro werd verstrekt aan de Jeugd Muziekdag met als thema: mysterie, raadsels en illusies. Met 137 leden werd een orkest gevormd met jeugd leden van ca. 35 muziekverenigingen in de Bommelerwaard en directe omgeving, aangevuld met ouders en grootouders. De uitvoering vond plaats op 16 maart 2019 in de sporthal Maayenbogerd te Aalst.

2 februari 2019:
De fanfare combinatie werd ondersteund met een bijdrage van 250 euro voor een nieuwe muziek installatie.

4 februari 2019:
Voor het organiseren van het festival “Music in the Backyard” in de kindertuin als deel van de wallen in Zaltbommel werd 500 euro beschikbaar gesteld aan de Stichting Boombox. Het festival richt zich op een doelgroep van jonge mensen vanaf 15 jaar en werd bezocht door ca. 700 bezoekers.

28 april 2019:
Een donatie van 500 euro voor een educatie project “Bach in de klas” door de stichting Maartenskerkmuziek waaraan 3 groepen van de Mgr. Zwijssenschool in Kerkdriel en 2 groepen van de St.Odrada school in Alem deelnemen met lessen in de weken 39,40 en een afsluitend concert in de St. Maartenskerk te Zaltbommel op woensdag 10 october.

10 juli 2019:
Als bijdrage van 500 euro aan de realisatie van de kindervoorstelling van het Emmy Verhey Festival op 14 september op basis van een speciaal door Isabel Versteeg geschreven verhaal en muzikaal begeleid door kinderen. Kinderen van 4 tot 6 jaar dansen onder leiding van Emma Maris-Metsers van de balletschool Paulette Willemsen.

9 augustus 2019:
Donatie van 300 euro ter dekking van de uitvoeringskosten van een concert in het kader van de Zeister muziekdagen in de Gasthuiskapel te Zaltbommel op 25 augustus.

Gehonoreerde projecten 2018

5 en 6 januari 2018:
De stichting JMEM heeft 500 euro gedoneerd voor het Meisje met de Zwavelstokjes, muziektheater rondom het aloude verhaal van Hans Christian Andersen. De voorstelling vond op vrijdag 5 januari (avond) en zaterdag 6 januari (middag en avond) plaats in de Poorterij in Zaltbommel. Naast alle koren van Senta – de startkoren, het kinderkoor, het jeugdkoor en de studerende dames van het Senta Ensemble – werkten vele lokale partijen aan het muziektheater mee, waaronder Balletschool Paulette Willemse, mannenkoor Cantamus uit Ammerzoden, acteurs van Die Kleyne Luyden uit Zaltbommel en regisseur Ilze Boereboom. Een unieke samenwerking die zeker naar meer smaakt!

15 februari 2018:
In het kader van het jaarlijkse Festival aan de Waal in de Gasthuiskapel is aan 3 jongeren 150 euro gedoneerd voor deelname aan openbare masterclasses voor zang en piano.

12 april 2018:
Via de Engelenbak werd 200 euro beschikbaar gesteld voor een concert in de Gasthuiskapel door studenten van de Young Musicians Academy van het Fontys conservatorium.

23 april 2018:
Een donatie van 500 euro werd verstrekt aan de stichting Boombox voor het organiseren van een pop festival voor en door jonge mensen onder de naam “Music in the Backyard” in de kindertuin binnen de stadswallen van Zaltbommel. De jonge talentvolle musici trokken 700 bezoekers.

18 juni 2018:
Voor de bijdrage van kinderen/ jongeren met muziek en dans aan het Emmy Verhey Festival in de Poorterij werd 500 euro gedoneerd.

25 september 2018:
In overleg met de Muziekschool Zaltbommel werden 3 projecten financieel gesteund:
* 600 euro als garantstelling voor een plan om via vouchers voor proeflessen meer leerlingen van de basisscholen in de Bommelerwaard enthousiast te maken om muziek te gaan beoefenen.
* 500 euro voor het openbare optreden van leerlingen (26) en docenten (7) in een voorjaarsconcert in de Gasthuiskapel op 24 maart.
* 500 euro voor een openbaar SintMaartensconcert op 2 november in samenwerking met Senta jeugdkoor en ensemble, het koperensemble van het Filharmonisch Orkest ‘s-Hertogenbosch Fohkes en harpiste Liselotte de Nooijer.

28 oktober 2018:
Voor de uitvoering van het oratorium “die Schöpfung” van Haydn door KZM/Belcanto en het Zaltbommels
begeleidingsorkest, bestaande uit leerlingen en docenten van de Muziekschool, en 3 professionele zangers onder
leiding van Corné Mooibroek op 24 november in de Martinuskerk in Zaltbommel werd een donatie van 500 euro verstrekt.

Gehonoreerde projecten 2017

11 februari 2017:
In het kader van het jaarlijkse Festival aan de Waal is een bijdrage verstrekt van 400 euro voor masterclasses voor piano, orgel en zang met aansluitend een concertuitvoering specifiek gericht op jong muzikaal talent uit de Bommelerwaard.

2 maart 2017:
Voor de bijdrage van kinderen / jongeren aan het Emmy Verheyfestival in september 2017 werd 500 euro gedoneerd.

20 april 2017:
In overleg met de Engelenbak is 1000 euro beschikbaar gesteld voor de volgende uitvoeringen in de Gasthuiskapel: 23 april 2017 een concert door studenten van de Young Musicians Academy (10 tot 17 jaar) van het Fontys conservatorium in Tilburg; 2 juli 2017 een muzikaal verhaal voor kinderen van 4 tot 7 jaar op basis van het boek “Kleine Wolk” van Bart Bothe en op muziek gezet door Yvonne Rietberger; 13 juli 2017 een concert door 2 getalenteerde musici uit de Bommelerwaard als afsluiting van het Cambium schooljaar 2017: Rik Hogedoorn piano, Jorien Aberkrom viool; 20 augustus 2017 een concert door masterclass deelnemers van de Zeister Muziekdagen, een internationaal kamermuziek festival met ensembles uit Nederland, Servië/Montenegro en Spanje.

28 mei 2017:
In overleg met Senta zijn twee projecten geselecteerd voor een financiële ondersteuning in 2017: het jubileumconcert op 18 juni 2017 in Rossum (500 euro) en een soundcheck van vocale kwaliteiten van koorleden (500).

28 juli 2017:
Een donatie van 500 euro aan een gezamenlijk educatieproject van de fanfare Concordia te Nederhemert en de vereniging Prinses Juliana te Gameren.

13 oktober 2017:
Een team van 5 studenten (waarvan 2 uit de Bommelerwaard) van de Fontys Academy for Creative Industries te Tilburg kreeg opdracht tot het in alle facetten organiseren van een zelf te ontwerpen evenement. De uitvoering vond plaats in dorpshuis de Kil te Hurwenen in de vorm van een feest in witte kleding voor 60 jongeren met muziek / dansen door 2 dj’s en het creatief bezig zijn met verf voor het beschilderen van de ruimte en het elkaar beschilderen / schminken. Enterpaint; Een primeur voor de Bommelerwaard! De stichting JM&M heeft een garantie verstrekt van 200 euro, waarvan 141 euro is benut.

18 november 2017:
KZM-Belcanto nam het initiatief tot een uitvoering van de Messiah van Händel in de St. Martinus kerk te Zaltbommel, waarbij leerlingen van het Cambium College werden uitgenodigd om delen van het oratorium mee te zingen. Het Cambium Choir werd daartoe opgericht en 5 leerlingen werden een aantal weken geschoold door de dirigent van KZM-Belcanto. Voor de jonge mensen was het een unieke ervaring om in een vierstemmig koor te zingen met orkestbegeleiding. De stichting JM&M heeft daarvoor 612,50 euro gedoneerd voor honorarium en muziekboeken.

Gehonoreerde projecten 2016

10 februari 2016:
In het kader van het festival “Vikingen aan de Waal” in de Gasthuiskapel Zaltbommel werd een donatie van 250 euro verstrekt aan 5 jongeren uit de Bommelerwaard voor deelname aan Masterclasses door docenten van de conservatoria van Utrecht en Maastricht.

19 maart 2016:
Om de jaarlijkse Jeugdmuziekdag in Aalst voort te kunnen zetten is een financiële garantiestelling van 250 euro aangeboden.

23 april 2016:
Op initiatief van het gemengd Koninklijk Zaltbommels Mannenkoor – Belcanto -, in samenwerking met het Muziek Onderwijs Collectief en de Koorschool Senta, werd “A mass for peace The Armed Man” van Karl Jenkins uitgevoerd in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel. In het bijzonder om deelname van het Jeugdkoor van Senta te faciliteren werd een bijdrage van 500 euro gedoneerd.

26 juni 2016:
Bij deelname van het Jeugdkoor Senta o.l.v. Sylvia van der Vinne aan het Nederland Koren Festival te Utrecht kwam het koor in de finale en won vier prestigieuze prijzen. Ter voorbereiding gaf het jeugdkoor openbare concerten in Hurwenen, Rossum en Zaltbommel. De stichting steunde het project met een donatie van 500 euro.

13 september 2016:
Voor de muzikale bijdrage van jongeren aan het programma van het Emmy Verhey Festival werd 250 euro gedoneerd.

24 september 2016:
Specifiek voor de actieve dans- en muziekbijdrage van kinderen aan de opvoering in de Poorterij van het sprookje “Japie en Apie“ in het kader van het EVF werd een donatie van 250 euro verstrekt op verzoek van leerlingen van de balletschool Paulette Willemsen.

26 november 2016:
Als gevolg van het succes van het Senta jeugdkoor op het Nederland Koren Festival in Utrecht, trad het koor op tijdens het Tenso European Choir Festival in het Muziektheater aan het IJ in Amsterdam. Ter dekking van de reis- en repetitiekosten werd een donatie van 250 euro verstrekt.

10 december 2016:
Bij de uitvoering in de Martinuskerk te Kerkdriel van het Weihnachts Oratorium door KZM/Belcanto zongen kinderen van de lokale basisscholen enkele koralen mee. Hun eigen docenten studeerden dit in onder begeleiding van de dirigent van het KZM. Ter dekking van de projectkosten werd 250 euro gedoneerd.

Gehonoreerde projecten 2015

5 februari 2015:
Een donatie van 250 euro voor deelname van 3 pianoleerlingen aan Masterclasses gegeven door Martijn van den Hoek in de Gasthuiskapel in Zaltbommel.

7 maart 2015:
Een donatie van 250 euro aan de Jeugd Muziek Dag in de sporthal te Aalst.

23 juni 2015:
Een bijdrage van 500 euro aan het Muziek Onderwijs Collectief voor een openbaar concert in de Gasthuiskapel door 15 leerlingen en hun docenten.

12/13 september 2015:
Een donatie van 500 euro aan 8 kinderen ter voorbereiding van hun bijdrage in het voorprogramma van het Emmy Verhey Festival.

17/18 september 2015:
Een donatie van 500 euro om de aanwezigheid van de mobiele “Classic Express” op de markt in Zaltbommel mogelijk te maken. 180 jonge mensen hebben de Classic Express bezocht.

12 december 2015:
Een donatie van 500 euro ten bate van het kerstconcert door docenten en leerlingen van het Muziek Onderwijs Collectief in de Gasthuiskapel.

Gehonoreerde projecten 2014

18 januari 2014:
Een donatie van 500 euro aan JuliAlem, een samenwerking tussen de Fanfare Juliana Rossum en de Fanfare Alem, waarbij hun twee jeugdgroepen met totaal 30 leden samen oefenen met als resultaat een openbare muzikale uitvoering in dorpshuis de Parel te Rossum.

15 maart 2014:
Een donatie van 250 euro en een garantiestelling van 250 euro aan de Stichting Jeugd en Muziek ten behoeve van de Jeugdmuziekdag te Aalst met als thema “New York” door tientallen samen musicerende jongeren uit de hele Bommelerwaard met medewerking van het jongerenkoor Pippijn uit Berkel-Enschot.

20 maart 2014:
Een donatie van 500 euro als bijdrage aan de aanschaf van een historisch orgeltje voor plaatsing in de Gasthuiskapel te Zaltbommel, waardoor de mogelijkheid ontstaat voor o.m. oefenen en ensemble spel door de vele jonge orgel leerlingen uit de Bommelerwaard. E.e.a. onder de voorwaarde dat te zijner tijd een openbare uitvoering door jongeren zal worden gehouden.

10 juli 2014:
Op 15 november 2014 is er een uitvoering van de Messiah van Händel in de Martinuskerk te Zaltbommel door het KZM Belcanto koor samen met een project-orkest. Dit is samengesteld uit professionele musici, aangevuld met ervaren amateur musici en – in samenwerking met het Muziek Onderwijs Collectief Zaltbommel – 6 jonge viool-leerlingen. Op verzoek van hen, heeft het fonds 500 euro toegekend voor extra individuele- en groepslessen en deelname aan de uiteindelijke orkestrepetities.

28 september 2014:
In de tuin van het Stadskasteel werd een tentoonstelling over de illustere bommelaar Francois Willem de Virieu (1789 – 1876)  afgesloten met de publieke uitvoering van een compositie van zijn hand door twee viool leerlingen en docenten viool en klavecimbel, verbonden aan het Muziek Onderwijs Collectief Zaltbommel. Een donatie van 500 euro werd toegekend ter dekking van de kosten als bewerking van de partituren voor de leerlingen en voor klavecimbel, extra lesuren, gezamenlijke repetities, reiskosten, e.a.

10 december 2014:
Op basis van een aanvrage, georganiseerd door een leerling, is een donatie van 250 euro verstrekt voor het oefenen van samenspel binnen en tussen verschillende instrumentgroepen als voorbereiding tot een openbaar en gratis kerstconcert in de Gasthuiskapel door ca. 30 leerlingen van het Muziek Onderwijs Collectief Zaltbommel.