Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

In 2018 werden 9 projecten gehonoreerd voor openbare optredens door jonge mensen uit de Bommelerwaard.

Financiën: het Eigen Vermogen van de Stichting per 01/01/2018 bedroeg 18.428 euro. In totaal werd in 2018 3950 euro gedoneerd. De bank kosten (120 euro) plus onderhoud website (60 euro) bedroegen 180 euro. Met een bijdrage uit de Rabo Club Kas van 65 euro resulteert een Eigen Vermogen per 31/12/2018 van 14.363 euro.

Zaltbommel, 18 januari 2019

Jaarverslag 2017

In 2017 werden 7 projecten gehonoreerd voor openbare optredens door jonge mensen uit de Bommelerwaard in Hurwenen, Zaltbommel, Gameren, Nederhemert en Rossum.

Op 3 september overleed Harrie Prince, mede-oprichter en bestuurslid van Jonge Mensen en Muziek. Hij heeft de stichting op de kaart gezet en daarmee veel jongeren geholpen bij het vinden van hun weg in de muziek.

Financiën: Het Eigen Vermogen van de stichting per 01/01/2017 bedroeg 22.789 euro in de vorm van een Rabo rekening courant en een spaarrekening inclusief een rentevordering. In 2017 werd in totaal 4.153 euro gedoneerd. De bankkosten en kosten voor abonnement/onderhoud van de website bedroegen 211 euro. Met een rente vordering van 4 euro resulteert een Eigen Vermogen per 31/12/2017 van 18.428 euro.

Zaltbommel, 11 januari 2018

Jaarverslag 2016

In 2016 werden acht projecten gehonoreerd voor openbare optredens door jonge mensen uit de Bommelerwaard in Aalst, Hurwenen, Rossum, Kerkdriel, Zaltbommel, Utrecht en Amsterdam.

De in het jaarverslag 2015 aangekondigde verruimde interpretatie van onze doelgroep is in 2016 naar betrokkenen bekend gemaakt.

Financiën: Het vermogen van de stichting per 01-01-2016 was 25218 euro. In het verslagjaar werd 2250 euro gedoneerd. 249 euro werd betaald voor bankkosten en website abonnement/onderhoud. Met een donatie van het regionaal Rabo fonds van 30 euro en een rente vordering op de spaarrekening van 40 euro resulteert een vermogen per 31-12-2016 van 22789 euro.

Zaltbommel, 13 januari 2017

Jaarverslag 2015

In 2015 werden 6 projecten gehonoreerd waarin jonge mensen een actieve muzikale rol speelden in openbare activiteiten in Aalst en Zaltbommel.

Een speurtocht in de regionale bladen toont activiteiten, die strikt genomen buiten de criteria van de Stichting vallen, maar die toch voor een donatie in aanmerking zouden kunnen komen. Bij voorbeeld, bepaalde educatieve en culturele uitingen waarbij muziek een ondersteunende of aanvullende rol speelt zoals bij dans of vergelijkbare uitingen van beweging en expressie. Soms ook een lezing of presentatie, ondersteund door muziek. Omdat het bestuur streeft naar een Bommelerwaard-brede rol, zal deze zienswijze actief bekend worden gemaakt aan bestuurders van culturele organisaties en onderwijs.
.
Financiën: het vermogen van de Stichting per 01/01/2015 bedroeg 27.604 euro in de vorm van een RABO rekening courant en een spaarrekening , inclusief een rente vordering. In 2015 werd in totaal 2.500 euro gedoneerd. De kosten bedroegen 74 euro en de opbrengsten uit een regionaal Rabo fonds 65 euro. Inclusief een rente vordering over 2015 op de spaarrekening bedraagt per 31/12/2015 het vermogen van de Stichting 25.218 euro.

Zaltbommel, 17 februari 2016

Jaarverslag 2014

De stichting “Jonge Mensen en Muziek“ is opgericht op 7 augustus 2013 met als doel de bevordering van muziekonderwijs aan en het musiceren door jonge mensen uit de Bommelerwaard. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vormen en beheren van een fonds en het stimuleren van initiatieven door het beschikbaar stellen van financiële middelen aan in tijd en geld begrensde projecten.

In 2014 werden 5 projecten gehonoreerd waarbij jonge mensen een actieve muzikale rol speelden in openbare concerten in Rossum/Alem (de Parel), Zaltbommel (Gasthuiskapel, Stadskasteel, Martinus kerk) en Aalst (sporthal). Daarnaast werd de plaatsing van een klein orgel in de Gasthuiskapel gesteund met de afspraak dat het wordt benut voor lessen en een openbare uitvoering door jonge talenten.

Financiën: Het vermogen van de stichting per 01/01/2014 bedroeg 29.962 euro in de vorm van een RABO rekening courant en spaarrekening, inclusief een rente vordering over 2013.

In 2014 werd totaal 2.500 euro gedoneerd. De kosten waren 107 euro en de baten 37 euro. Het vermogen van de stichting per ultimo 2014 bedraagt 27.604 euro, inclusief een vordering van rente over 2014 op de RABO spaarrekening.

Zaltbommel, 26 januari 2015