Home

Op 7 augustus 2013 is de stichting “Jonge Mensen en Muziek” opgericht, met als doel de bevordering van muziekonderwijs aan en het musiceren door jonge mensen uit de Bommelerwaard. De stichting vormt en beheert een fonds dat muzikale initiatieven stimuleert. FinanciĆ«le middelen worden beschikbaar gesteld aan in tijd en geld begrensde projecten met een toetsbare doelstelling.

Het bestuur wordt gevormd door;

  • Henk de Wilt (Voorzitter, a.i. penningmeester)
  • Harrie Prince (Secretaris)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.