Home

Op 7 augustus 2013 is de stichting “Jonge Mensen en Muziek” opgericht, met als doel de bevordering van muziekonderwijs aan en het musiceren door jonge mensen uit de Bommelerwaard. De stichting beheert een fonds dat muzikale / culturele initiatieven stimuleert. Financiële middelen worden beschikbaar gesteld aan in tijd en geld begrensde projecten met een toetsbare doelstelling.

Het bestuur wordt gevormd door;

  • Henk de Wilt (voorzitter, penningmeester)
  • Arnold de Vries Robbé (secretaris)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.